പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൊവിഡ് ധനസഹായ വിതരണം സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തിയ പ്രവാസികൾക്കുള്ള കോവിഡ് 19 ധനസഹായ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലാണ് വിതരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയത്.

ജനുവരി 1ന് ശേഷം വിസകാലാവധി തീരാത്ത പാസ്‌പോർട്ടുമായി നാട്ടിൽ വരുകയും ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം തിരികെ പോകാൻ കഴിയാത്ത മലയാളികൾക്കാണ് നോർക്ക വഴി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം ലഭിക്കു. 5000 രൂപ വീതമാണ് വിതരണം ചെയ്യുക.

ഇതിനായി രേഖകൾ അടക്കം സമർപ്പിച്ച ആളുകൾക്ക് ആണ് തുക ബാങ്കക്കൗണ്ടിൽ ലഭിച്ച് തുടങ്ങിയത്. തിരികെ പോകാൻ പറ്റാതെ തൊഴിലില്ലായ്മ കാരണം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഈ സഹായം വലിയ ആശ്വാസമാണ്.

POST YOUR COMMENT

Those who respond to the news should avoid derogatory, obscene, illegal, indecent or vulgar references. Such an opinion is punishable under IT law. 'Readers' opinions are solely those of the reader, not of the News Truth.

DON'T MISS

Back to top button